Seo là gì? Seo giúp gì cho doanh nghiệp?

Nhiều doanh nghiệp làm website, nhưng rồi lại thắc mắc tại sao website của doanh nghiệp khác có khách hàng…